Rozliczenie wolontariuszy 29. Finał

Jak sprawdzić jaką kwotę zebrał wolontariusz

Kliknij na wybrany numer IDENTYFIKATORA

Przykład: 001/6063

Pojawi się okno z kwotą rozliczonej puszki.